logojdd

Les locaties:

Maandagavond  :  Buurtcentrum de Pijpelaar
Woensdagavond:  Buurtcentrum de Pijpelaar
Vrijdagochtend  :  Ontmoetingscentrum Soenda (55+)
Vrijdagavond     :  Wijkcentrum Indische Buurt

eagle


Voor nieuws en berichten:

             JenkeDoodle Hyves